Vilkår for bruk

Essity Norway AS (publ)
Registrert kontor: Stockholm, Sverige
Reg. nr.: 556012-6293

Referanser nedenfor til «Essity», «oss» eller «vi» er referanser til Essity AB Essity (publ) som leverandør av dette nettstedet («nettsted») med mindre det følger at et spesifikt nettsted eller annen tjeneste stadfester en annen enhet, hvor «Essity» vil referere til en slik enhet. Disse brukervilkårene skal gjelde for nettsteder og andre tjenester som refererer til disse brukervilkårene.
 
Essity vil, for formålene å levere sitt nettsted og disse bruksvilkårene følge svensk lov. Siden Essity imidlertid inkluderer enheter over hele verden, merk at hvis et annet selskap er oppført som leverandøren av et visst nettsted eller en viss tjeneste, kan den nasjonale lovgivningen i landet der en slik enhet er etablert gi andre eller ytterligere regler. I slike tilfeller vil de nasjonalt gjeldende lovene gjelde og følges av slike enheter i den grad dette er påkrevd.

Juridisk erklæring

Materialene på dette nettstedet leveres av Essity som en tjeneste til deres kunder og kan kun brukes for informasjonsformål. Enkeltkopier kan lastes ned underlagt bestemmelsene nedenfor.

Ved å laste ned materiale fra dette nettstedet, samtykker du til disse vilkårene. Hvis du ikke samtykker til dem, ikke bruk dette nettstedet eller last ned noe materiale fra det.

Varemerkeinformasjon

Alle navn, logoer og varemerker er eiendommen til Essity, deres tilknyttede selskaper, relaterte selskaper eller lisensholdere eller fellesforetakspartnere. Essitys varemerker og merkenavn kan kun brukes som stadfestet i disse bruksvilkårene eller ved skriftlig forhåndstillatelse fra Essity.

All bruk av Essitys varemerker i annonsering og promotering av Essitys produkter krever riktig bekreftelse.

Begrenset bruk/lisens for ett eksemplar

Alt innhold på dette nettstedet, slik som tekst, grafikk, logoer, knapp-ikoner, bilder, lydklipp og programvare er eiendommen til Essity eller deres innholdsleverandører og er beskyttet av svenske og internasjonale opphavsrett. Uautorisert bruk eller distribusjon av materialer fra dette nettstedet kan være brudd på opphavsretts, varemerke- og/eller annen lovgivning og er underlagt sivile så vel som kriminelle sanksjoner.

Dette nettstedet eller enhver del av dette nettstedet kan ikke reproduseres, dupliseres, kopieres, selges, selges på nytt eller på annen måte utnyttes for enhver kommersiell bruk som ikke eksplisitt er skriftlig tillatt av Essity. Du kan laste ned én kopi av informasjonen funnet på Essity-nettsteder på din datamaskin kun for din personlige, ikke-kommersielle, interne bruk.

Du kan ikke modifisere, bruke eller overføre informasjonen for noen kommersielle formål; du kan heller ikke fjerne noen merknader om opphavsrett eller annen eiendomsrett fra informasjonen. Du samtykker til at du er ansvarlig for å forhindre enhver uautorisert kopiering av materialene og å sikre at alle ansatte og kontraktører – hvis gjeldende – i/av din organisasjon følger disse begrensningene.

Du er ansvarlig før å følge all gjeldende opphavsrettslovgivning. Vi tillater deg å lage kopier av dette nettstedet som nødvendige tilfeldige handlinger når du ser på den; og du kan skrive ut en kopi for din personlige bruk av så mye av siden som er rimelig for private formål. Alle annen bruk er strengt forbudt. Du kan ikke ramme inn dette nettstedet eller koble til en side annet enn startsiden uten skriftlig forhåndstillatelse. Essity gir ingen uttrykt eller implisert rett til deg under noen patenter, opphavsretter, varemerker eller forretningshemmelighetsinformasjon.

Fraskrivelse av garantier

Informasjonen her er gitt «som den er» uten noen uttrykt eller implisert garanti av noe slag, inkludert garantier for salgbarhet, ikke-krenkelse av intellektuell eiendom, eller egnethet for noe spesifikt formål. I tilfelle Essity kobler nettstedet til en tredjepart, er slik kobling kun for brukeres bekvemmelighet og Essity vil ikke ha noe ansvar for innholdet eller nøyaktigheten av informasjonen på et slikt nettsted.

Ikke i noe tilfelle skal Essity være ansvarlig for eventuell erstatning, inkludert, uten begrensning, erstatning for tap av fortjeneste, driftsavbrudd eller tap av data som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke informasjonen, selv om Essity har blitt informert om muligheten for slik erstatning.

Essity garanterer videre ikke nøyaktigheten eller fullstendigheten til informasjonen, teksten, grafikken, koblingene eller andre elementer som kan finnes i denne informasjonen. Essity kan foreta endringer til dette innholdet, eller til produktene beskrevet deri, når som helt, uten varsel. Essity forplikter seg ikke til å oppdatere informasjonen eller annet materiale angitt på dette nettstedet.

Brukerbidrag

Alt materiell, informasjon eller andre former for kommunikasjon du overfører eller sender til dette nettstedet vil bli ansett som ikke-konfidensiell, ikke-eksklusiv, royalty-fri, ugjenkallelig, fullt underlisensierbar og ikke-proprietær («kommunikasjoner»). Essity vil ikke ha noen forpliktelser angående kommunikasjonen.

Essity står fritt til å offentliggjøre, kopiere, distribuere, innlemme og/eller på annen måte bruke kommunikasjonen sammen med all informasjon, bilder, lyder, tekst og andre ting deri, for ethvert og alle kommersielle eller ikke-kommersielle formål.

Hvis du sender inn personopplysninger til dette nettstedet eller på annen måte til Essity, samtykker du herved til Essitys bruk av slike opplysninger for formålet å evaluere informasjonen din og for å markedsføre Essitys produkter og tjenester, inkludert en rett til å overføre opplysningene til tredjeland og legg ut dine personopplysninger på Internett. Essity vil være ansvarlige under svensk lov for slik behandling av personopplysninger og du kan kontakte Essity i tilfelle ukorrekte opplysninger eller andre ting relatert til personopplysningene.

Du kan ikke legge ut noen kommunikasjoner som kan dømmes som fornærmende eller som brudd på andre personers personvern, eller som kan regnes som kommersiell markedsføring eller som på noen måte er ulovlige eller upassende. Essity vil slette slike kommunikasjoner når vi blir oppmerksomme på dem, og vi forbeholder oss retten til å ekskludere deg som en bruker fra vårt nettsted eller tjeneste.

For bruk av tredjeparts tjenester, slik som Facebook, kan tredjeparts vilkår også gjelde. Facebook benytter for eksempel sin «Erklæring om plikter og rettigheter» for alle brukere og besøkende til Facebook, og vi anbefaler at du leser disse vilkårene før du bruker en slik tredjepartstjeneste.

Annet

Essity kan revidere disse bruksvilkårene når som helst ved å oppdatere dette innlegget. Essity forbeholder seg, etter eget skjønn, retten til å (1) endre denne juridiske erklæringen; (2) overvåke og fjerne innlegg; og/eller (3) stenge tilgangen til nettstedet, når som helst uten varsel.

Hvis et vilkår, betingelse, eller bestemmelse av denne juridiske erklæringen er fastslått som ulovlig, ugyldig, opphevet eller av annen grunn ikke kan håndheves, skal ikke gyldigheten og tvangskraften av resterende vilkår, betingelser og bestemmelser på noen måte påvirkes eller svekkes av dette.