Bilde som viser Sorbact® Technology-logoen.

Sorbact® Technology – The power of safe wound infection management

Sorbact Technology forebygger og behandler effektivt sårinfeksjon hos mennesker i alle aldre, fra sensitive barn til eldre. Utviklet med en fysisk virkemåte binder bakterier seg irreversibelt til den DACC™-belagte overflaten og fjernes trygt. Evidens viser en antibakteriell effekt uten frigjøring av aktive stoffer, og derfor forventes ikke antimikrobiell resistens. Sorbact Technology-bandasjer leverer kraftfull, sikker og effektiv sårinfeksjonsbehandling for å fremme pasientens velvære.

Binder

 • Overflaten til Cutimed Sorbact har spesielle karakteristikker og hydrofobe egenskaper
 • Bakterier binder og forankrer seg naturlig til den unike DACC™-belagte overflaten
 • Binder også endotoksiner som kan svekke sårtilheling*
* In vitro data
Bilde som viser et ankerikon, som står for binder bakterier.

Hemmer

 • Bakterier er irreversibelt bundet og veksten hemmes
 • Det er vist at endotoksiner ikke frigjøres fra bakteriene*
 • Antimikrobiell resistens er ikke forventet
* In vitro data
Bilde som viser et knuteikon, som står for hemmer bakterier.

Fjerner

 • Bundne bakterier, sopp og endotoksiner fjernes trygt
 • Bakteriebelastningen i sårbunnen reduseres
 • Redusert biobelastning støtter naturlig sårtilheling
Bilde som viser en hånd som fjerner en bandasje, som står for fjerning av bakterier.

Vi presenterer Sorbact® Technology

Sorbact® Technology fordeler

Reduserer biobelastningen i sår [1,2]
Frigjør ingen aktive stoffer i såret
Fremmer ikke bakteriell frigjøring av endotoksiner [3]
Det forventes ikke utvikling av bakteriell- eller soppresistens
Ingen kjente kontraindikasjoner og lav risiko for allergi
Ingen begrensning i behandlingstid [4]

Ingen kjent antimikrobiell resistens

cutimed_website_sorbact_technology_-HMS_Banner_1440x500.png

Cutimed Sorbact er ikke bare svært effektiv mot vanlige sårbakterier, inkludert MRSA [5] og VRE, men har også en målrettet virkning mot sopp.

I motsetning til produkter som dreper mikrober, har Sorbact Technology en virkemåte der det ikke forventes utvikling av bakteriell- eller soppresistens. Det er heller ingen begrensning på behandlingstid.

Referanser

 1. Mosti G et al. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study. J Wound Care. 2015;24:121-122, 124-127. Les mer 
 2. Ciliberti M et al. The effect of a bacteria- and fungi- binding mesh dressing on the bacterial load of pressure ulcers treated with negative pressure wound therapy: a pilot study. Wounds. 2016;28:408-420. Les mer 
 3. Budi Susilo Y et al. Significant and rapid reduction of free endotoxin using a dialkylcarbamoyl chloride-coated wound dressing. J Wound Care. 2022;31:502-509. Les mer 
 4. Kammerlander G et al. An investigation of Cutimed Sorbact as an antimicrobial alternative in wound management. Wounds UK. 2008; 4(2):10-18. Les mer 
 5. Ronner AC et al. Adhesion of meticillin-resistant Staphylococcus aureus to DACC-coated dressings. J Wound Care. 2014;23:484, 486-488. Les mer