Cutimed® Sorbact® støtter Antimikrobiell Stewardship - Responder på økningen av antimikrobiell resistens med Cutimed® Sorbact®

Hele verden har blitt klar over utfordringene med antimikrobiell resistens (AMR). Uten effektive verktøy for forebygging og adekvat behandling av infeksjoner vil antallet personer som behandlingen svikter øke. Antimicrobial Stewardship (AMS)-initiativer gir en mulighet til å redusere frekvensen av AMR og Sorbact Technology-bandasjer kan utgjøre en verdifull del av AMS-strategien din.

Ved å bruke Cutimed® Sorbact® for å forebygge og behandle infeksjon i både akutte og ikke-helende sår støttes AMS [1]

Denne oversiktsartikkelen presenterer evidens som støtter integrering av bandasjer som har en fysisk virkemåte som en alternativ tilnærming for å forebygge og/eller behandle infeksjon i sår. Disse bandasjene bidrar ikke til AMR og støtter AMS.1

Bilde som viser en ung sykepleier som ser bestemt ut i kameraet.
Bilde som viser en mikroskopisk oversikt over hvordan Cutimed® Sorbact® fungerer

Cutimed® Sorbact® reduserer biobelastningen uten antimikrobielle midler

Basert på naturlige prosesser og fysiske interaksjoner, fjerner Cutimed Sorbact bakterier, og binder dem irreversibelt til overflaten for å redusere biobelastning og støtte sårtilheling. Cutimed Sorbact hjelper til med å ta kontroll over bakterier helt fra starten.

Ved denne virkemåten kan Sorbact Technology-bandasjer redusere bruken av antibiotika og bidra til håndtering og forebygging av sårinfeksjon.2 Det forventes ikke utvikling av bakteriell- eller soppresistens.

Bilde som viser Cutimed® Sorbact®-bandasje.

Cutimed® Sorbact® er effektiv mot topp 5 WHO patogenene

In vitro-tester viste at Cutimed Sorbact DACC™-belagt bakteriebindende sårbandasje var i stand til å hemme veksten av alle WHO-prioriterte patogener som ble testet3:

  • Acinetobacter baumannii
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Enterobacteriaceae (ESBL)
  • Enterococcus faecium (VRE) og Staphylococcus aureus (MRSA)

EWMA støtter AMS

Det overordnede målet med AMS-initiativene er å redusere upassende bruk av antibiotika ved å fremme, tilrettelegge og undervise i bruken av antibiotikaalternativer i sårbehandling på tvers av alle helsetjenester.

European Wound Management Association (EWMA) støtter AMS ved å gi praktiske anbefalinger for optimalisering av antimikrobielle behandlingsalternativer for behandling av sårinfeksjon. Evidensen på Sorbact Technology-bandasjer stemmer overens med EWMA-anbefalingene og støtter AMS i sårbehandling.1

Referanser

  1. Rippon MG et al. Antimicrobial stewardship strategies in wound care: evidence to support the use of dialkylcarbamoyl chloride (DACC)-coated wound dressings. J Wound Care. 2021;30:284–296. Les mer
  2. Chadwick P & Ousey K. Bacterial-binding dressings in the management of wound healing and infection prevention: a narrative review. J Wound Care. 2019;28:370-382. Les mer
  3. Husmark J et al. Antimicrobial effect of a DACC-coated bacteria-binding wound dressing against WHO pathogens. EWMA. November 18-19, 2020, virtual conference (EP006). Les mer