Antimikrobiell resistens: La oss være ærlige: Vi har blitt altfor avhengige av antibiotika

Antibiotika har endret hvordan medisinske fagfolk arbeider og reddet millioner av liv. Men vi er nå på vei mot den postantibiotiske æra, hvor vanlige infeksjoner og mindre skader igjen kan være livstruende. For å hindre spredning av antibiotikaresistente bakterier er det nødvendig med en betydelig reduksjon av antibiotikabruk i sårbehandling.1

Bilde som viser følgende tekst: 30 % av antibiotika som er foreskrevet poliklinisk er unødvendig

Minst 30 % av antibiotika som er foreskrevet poliklinisk er unødvendig [2]

Overforbruk av antibiotika i tilfeller hvor det ikke er nødvendig, har ført til økende antimikrobiell resistens (AMR), med følgende aktuelle og forventede utfall:

  • Allerede dør rundt 700 000 hvert år på grunn av AMR, og det blir sett på som en av de største truslene mot global helse.3,4
  • Innen 2050 er det spådd at AMR vil være ansvarlig for 10 millioner årlige dødsfall over hele verden.5
Bilde som viser et ben med et infisert sår.

Responder på AMR med Antimicrobial Stewardship (AMS)

Infeksjoner forårsaket av antibiotikaresistente bakterier er vanskeligere å behandle og fører til høyere medisinske kostnader, lengre sykehusopphold og økt dødelighet. Ved å kontrollere mikrobene kan infeksjoner forebygges og dermed redusere behovet for antibiotika.6

Ved å ta AMS-initiativer for å utdanne helsepersonell, kontrollere forskrivning og gi antibiotika målrettet kan man redusere sannsynligheten for AMR. For å være virkelig effektiv, må det iverksettes tiltak på alle nivåer innen sårbehandling, fra spesialiserte sårklinikker til hjemmesykepleien.

Bilde som viser en Cutimed® Sorbact®-bandasje.

Sorbact® Technology-bandasjer kan utgjøre en verdifull del av din AMS-strategi

Basert på naturlige prosesser og fysiske interaksjoner, fjerner Cutimed Sorbact bakterier, og binder dem irreversibelt til overflaten for å redusere biobelastning og støtte sårtilheling. Med denne virkemåten kan Sorbact Technology-bandasjer redusere bruken av antibiotika og bidra til håndtering og forebygging av sårinfeksjon.7

Referanser

  1. Lipsky BA et al. Antimicrobial stewardship in wound care: a Position Paper from the British Society for Antimicrobial Chemotherapy and European Wound Management Association. J Antimicrob Chemother. 2016;71:3026-3035. Les mer
  2. Fleming-Dutra K et al. Prevalence of Inappropriate Antibiotic Prescriptions Among US Ambulatory Care Visits, 2010-2011. JAMA. 2016;315:1864-1873. Les mer
  3. Stop antimicrobial resistance now. World Health Organization. 2016; accessed on December 8, 2022. Les mer
  4. Antibiotic resistance. World Health Organization. 2020; accessed on December 8, 2022. Les mer
  5. O’Neill J. Tackling drug-resistant infections globally: Final report and recommendations. Review on Antimicrobial Resistance. 2016. Les mer
  6. Swanson T, et al. Wound infection in clinical practice. Wounds Int. 2016. Les mer
  7. Chadwick P & Ousey K. Bacterial-binding dressings in the management of wound healing and infection prevention: a narrative review. J Wound Care. 2019;28:370-382. Les mer